5 najčastejších využití predložky ‚for‘

predložka, for, predložky

V tomto článku sa spolu pozrieme na predložku ‚for‘ a jej 5 najčastejších využití. Spolu sa tak naučíme, kedy a, ako správne túto predložku používať. Poďme na to!

1. Vlastníctvo

Predložku ‚for‘ najčastejšie používame vtedy, keď chceme vyjadriť, že niečo je určené pre niekoho. Touto predložkou preto často vyjadrujeme vzťah vlastníctva s určitou osobou. V tomto prípade je tak anglické ‚for‘ ekvivalentom k slovenskému ‚pre‘.

There’s a phone message for you. – Je tu pre teba telefonická správa.

I’d better buy something for the new baby. – Radšej by som kúpila niečo pre nové (v tomto význame new ako novonarodené) bábätko.

There’s a prize for the fastest three runners in each category. – Je tu cena pre najrýchlejších troch bežcov v každej kategórii.

2. Účel

‚For‘ taktiež používame vtedy, keď chceme vyjadriť, že určitá vec má nejaký účel. V slovenčine by sme tak použili slovo ‚na‘.

There’s a sign there saying „boats for hire„. – Je tu značka, ktorá hovorí “lode na prenájom”.

This pool is for the use of hotel guests only. – Tento bazén je len na využitie hosťami hotela.

I’m sorry, the books are not for sale. – Je mi to ľúto, knihy nie sú na predaj.

3. Čas a vzdialenosť

Predložku ‚for‘ používame aj vtedy ak chceme vyjadriť, ako dlho niečo trvalo, či už v zmysle času, alebo vzdialenosti. V slovenčine by sme tak použili predložku ‚na‘, alebo by sme predložku nepoužili.

We walked for miles. – Kráčali sme míle.

She’s out of the office for a few days next week. – Budúci týždeň bude mimo práce na niekoľko dní.

I’m just going there for an hour or so. – Idem tam len na hodinu.

4. Príležitosť

‚For‘ tiež používame aj keď hovoríme o určitej príležitosti alebo určitom časovom období. Anglické ‚for‘ tak zodpovedá slovenskému ‚na‘ a ‚k‘. Taktiež sa však môžu vyskytnúť vety, v ktorých by sme v slovenčine nepoužili žiadnu predložku.

What did you buy him for Christmas? – Čo si mu kúpil na Vianoce?

I’d like an appointment with the doctor for some time this week. – Rád by som sa stretol s doktorom niekedy budúci týždeň.

We’re having a party for Jim’s 60th birthday. – Máme oslavu k Jimovým 60. narodeninám.

5. Vzťah k niekomu/niečomu

Nakoniec Vám predstavujeme využitie predložky ‚for‘, keď chceme opísať, že niečo alebo niekto sa nachádza vo vzťahu k niečomu alebo niekomu druhému. V slovenčine by sme najčastejšie použili predložku ‚k‘.

Her feelings for him had changed. – Jej city k nemu sa zmenili.

He felt nothing but contempt for her. – Necítil k nej nič iné, ako pohŕdanie.

I’ve got a lot of admiration for people who do that sort of work. – Mám obdiv k ľuďom, ktorí robia takúto prácu.

Dúfame, že sa Vám naše zhrnutie predložky ‚for‘ páčilo. Nezabudnite si precvičovať najmä vety, v ktorých sa predložka ‚for‘ vyskytuje, práve konfrontovaním sa s vetami z reálneho života sa najlepšie naučíte, ako a kedy túto predložku používať. S tým Vám samozrejme pomôžu aj naše kurzy. Predtým si však objednajte našu jazykovú diagnostiku, počas ktorej zistíte, ako ste na tom s Vašimi jazykovými znalosťami, a to úplne zadarmo. Tešíme sa na Vás!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů