Takto používame Present Continuous (Prítomný čas priebehový)

Present Continuous

Prítomný čas priebehový (Present Continuous) je jeden z najpoužívanejších anglických časov. Práve preto je dôležité vedieť, kedy a ako tento anglický čas používať. V tomto blogu si vysvetlíme, ako prítomný čas priebehový používať, a ako ho tvoriť. Poďme teda na to!

Štruktúra Present Continuous (Prítomný čas priebehový)

Tvorenie viet v Present Continuous je naozaj jednoduché. Ukážeme si, ako tvoriť kladné a záporné vety, a taktiež aj otázky.

Kladná veta

Na začiatok vety musíme dať podmet, ktorým môže byť napr. I, You, We… ale taktiež aj man, woman, children… Na druhé miesto patrí pomocné sloveso (am/are/is) Nakoniec pridáme plnovýznamové sloveso ako napr. walk, play, work… s koncovkou -ing.

Podmet + pomocné sloveso + plnovýznamové sloveso + -ing

I + am + working (Ja pracujem.)

He/She/It + is + working (On/ona/ono pracuje)

You/We/You/They + are + working (Ty/my/vy/oni pracuješ/pracujeme/pracujete/pracujú)

Záporná veta

Teraz sa pozrieme na zápornú vetu. Opäť potrebujeme na začiatku vety podmet. Na druhé miesto patrí pomocné sloveso (am/are/is), následne pridávame zápor ‚not‘, a nakoniec plnovýznamové sloveso s koncovkou -ing.

Podmet + pomocné sloveso + not + plnovýznamové sloveso + -ing

I + am + not + working (Ja nepracujem.)

He/She/It + is + not + working (On/ona/ono nepracuje)

You/We/You/They + are + not + working (Ty/my/vy/oni nepracuješ/nepracujeme/nepracujete/nepracujú)

Otázka

Ak chcem vytvoriť otázku, musíme pomocné sloveso dať na prvé miesto. Hneď za pomocným slovesom nasleduje podmet, a nakoniec plnovýznamové sloveso s koncovkou -ing. 

Pomocné sloveso + podmet + plnovýznamové sloveso + koncovka -ing

Am + I + working (Pracujem?)

Is + he/she/it + working (Pracuje on/ona/ono?)

Are + you/we/you/they + working (Pracuješ/pracujeme/pracujete/pracujú?)

Využitie Present Continuous  (Prítomný čas priebehový)

Ako sme už povedali, Present Continuous (Prítomný čas priebehový) je jeden z najpoužívanejších anglických časov. Aj keď má tento čas v názve ‚present‘ (prítomnosť), môžme ho použiť aj pre opísanie budúcej činnosti. To, kedy tento čas používať si vysvetlíme práve teraz.

a) Present (Prítomnosť)

Present Continuous (Prítomný čas priebehový) najčastejšie používame keď chceme opísať niečo, čo sa deje v prítomnosti, a práve teraz. Tento čas tak používame na opis toho, čo sa odohráva práve teraz, jav musí byť taktiež neukončený.

I am playing tennis. = Hrám tenis. (Situácia sa odohráva práve teraz, ak by sme chceli povedať, ze hrávame tenis, použili by sme Present Simple – I play tennis.)

She is living in London = Ona žije v Londýne. (V tomto príprade môžme použiť aj Present Simple – She lives in London.)

b) Future (Budúcnosť)

Present Continuous (Prítomný čas priebehový) môžme použiť aj na opis budúcnosti. Tento čas môžme použiť pri opise fixných plánov, ktoré vieme, že sa už nezmenia. Avšak neopužívame tento čas na opis rozvrhov, vtedy používame Present Simple.

I am meeting my father tommorow. = Zajtra sa stretávam s otcom.

They are flying to Germany on Wednesday. = V stredu letia do Nemecka.

Cvičenie

Overte si Vaše vedomosti a vyplňte si toto cvičenie. V spodnej časti tohto článku nájdete správne odpovede.

 1. They … an exercise. (to do)

 2. Our class … a museum. (not + to visit)

 3. The teacher … the homework. (to check)

 4. George … a pullover today. (to wear)

 5. The dog … after the cat. (not + to run)

 6. She … on the chair. (to sit)

 7. He … out a book. (to take)

 8. We … buckets. (to carry)

 9. I … a comic now. (to read)
 10. We … a test. (not + to write)

Dúfame, že sa Vám naše zhrnutie Present Continuous páčilo. Nezabudnite si precvičovať najmä vety, v ktorých sa tento čas nachádza. Práve to, že si jeho využitie budete trénovať, Vám pomôže tento čas dostať do hlavy, a nikdy ho tak už nezabudnúť. S tým Vám samozrejme pomôže aj náš English Coaching. Predtým si však objednajte našu jazykovú diagnostiku, počas ktorej zistíte, ako ste na tom s Vašimi jazykovými znalosťami, a to úplne zadarmo. Tešíme sa na Vás!

 1. They are doing an exercise.

 2. Our class is not visiting a museum.

 3. The teacher is checking the homework.

 4. George is wearing a pullover today.

 5. The dog is not running after the cat.

 6. She is sitting on the chair.

 7. He is taking out a book.

 8. We are carrying buckets.

 9. I am reading a comic now.
 10. We are not writing a test.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů