Takto používame Present Simple (Prítomný čas jednoduchý)

Present Simple

Prítomný čas jednoduchý (Present Simple) je jeden z najpoužívanejších anglických časov. Práve preto je dôležité vedieť, kedy a ako tento anglický čas používať. V tomto blogu si vysvetlíme, ako prítomný čas jednoduchý používať, a ako ho tvoriť. Poďme teda na to!

Štruktúra Present Simple (Prítomný čas jednoduchý)

Tvorenie viet v Present Simple je naozaj jednoduché. Ukážeme si, ako tvoriť kladné a záporné vety, a taktiež aj otázky.

Kladná veta
Na začiatok vety musíme dať podmet, ktorým môže byť napr. I, You, We… ale taktiež aj man, woman, children… Nasleduje plnovýznamové sloveso ako napr. walk, play, work… Spozornieť treba v tretej osobe (He, She, It), kedy na koniec plnovýznamové slova musíme dať koncovku -s.

Podmet + plnovýznamové sloveso
I + work (I work. = Ja pracujem.)
(v 3. osobe he/she/it pridávame koncovku -s)
He + works (He works. = On pracuje.)

Záporná veta
Teraz sa pozrieme na zápornú vetu. Opäť potrebujeme na začiatku vety podmet. Nasleduje pomocné sloveso ‚do‘ (v 3. osobe ‚does‘), následne pridávame zápor ‚not‘, a nakoniec plnovýznamové sloveso.

Podmet + do/does + not + plnovýznamové sloveso
I + do + not + work (I do not work. = Ja nepracujem.)
(v 3. osobe bez koncovky -s, ale s pomocným slovesom ‚does‘)
She + does + not + work (She does not work. = Ona nepracuje.)

Otázka
Ak chcem vytvoriť otázku, musíme pomocné sloveso dať na prvé miesto. Hneď za pomocným slovesom nasleduje podmet, a nakoniec plnovýznamové sloveso. Pri otázke, rovnako, ako pri zápore, nedávame v 3. osobe na koniec plnovýznamového slovesa koncovku -s. Pomocné sloveso v 3. osobe však opäť naberá formu ‚does‘.

Do/does + podmet + plnovýznamové sloveso
Do ++ work (Do I work? = Pracujem?)
(v 3. osobe bez koncovky -s, ale s pomocným slovesom ‚does‘)
Does + he + work (Does he work? = Pracuje?)

Využitie Present Simple (Prítomný čas jednoduchý)

Ako sme už povedali, Present Simple (Prítomný čas jednoduchý) je jeden z najpoužívanejších anglických časov. Aj keď má tento čas v názve ‚present‘ (prítomnosť), môžme ho použiť aj pre opísanie budúcej činnosti. To, kedy tento čas používať si vysvetlíme práve teraz.

a) Present (Prítomnosť)

Present Simple (Prítomný čas jednoduchý) najčastejšie používame keď chceme opísať niečo, čo sa deje v prítomnosti. Tento čas tak používame na opis zvykov, niečoho, čo sa opakuje, je stále pravdou, alebo ak chceme opísať situáciu, ktorá je nemenná.

Two and two make four. = Dva a dva sú štyri. (Stála pravda)
She works in a bank. = Ona pracuje v banke. 
(Nemenná situácia)
I play tennis every Tuesday. = Ja hrávam tenis každý utorok. (Zvyk)

b) Future (Budúcnosť)

Present Simple (Prítomný čas jednoduchý) však môžme použiť aj na opis budúcnosti. Tento čas môžme použiť pri opise fixných plánov, rozvrhov a rozpisov.

School begins at nine tomorrow. = Škola začína zajtra o deviatej. (Rozvrh)
What time does the film start? = Kedy začína film? (Rozpis)
The plane doesn’t arrive at seven. It arrives at seven thirty. = Lietadlo neprilieta o siedmej. Prilieta o sedem tridsať. (Fixný plán)

Cvičenie

Overte si Vaše vedomosti a vyplňte si toto cvičenie. V spodnej časti tohto článku nájdete správne odpovede.

 1. I … at home. (not + to stay)
 2. … you … ? (to smoke)
 3. Doris … her homework. (not + to do)
 4. Max, Frank and Steve … in the yard. (not + to skate)
 5. … you … mineral water? (to drink)
 6. … he … any children? (to have)
 7. I … good grades. (to get)
 8. The train … at 8 pm. (to leave)
 9. When … the plane … ? (to arrive)
 10. She … volleyball every Tuesday. (to play)

Dúfame, že sa Vám naše zhrnutie Present Simple páčilo. Nezabudnite si precvičovať najmä vety, v ktorých sa tento čas nachádza. Práve to, že si jeho využitie budete trénovať, Vám pomôže tento čas dostať do hlavy, a nikdy ho tak už nezabudnúť. S tým Vám samozrejme pomôžu aj naše kurzy. Predtým si však objednajte našu jazykovú diagnostiku, počas ktorej zistíte, ako ste na tom s Vašimi jazykovými znalosťami, a to úplne zadarmo. Tešíme sa na Vás!

 1. I do not stay at home.
 2. Do you smoke?
 3. Doris does not do her homework.
 4. Max, Frank and Steve do not skate in the yard.
 5. Do you drink mineral water?
 6. Does he have any children?
 7. I get good grades.
 8. The train leaves at 8 pm.
 9. When does the plane arrive?
 10. She plays volleyball every Tuesday.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů