Kladenie otázok v angličtine

Kladenie otázok v angličtine

Naučiť sa klásť otázky je dôležité v každom jazyku. V angličtine sú najčastejšie otázky známe ako „wh“ slová, pretože sa začínajú týmito dvoma písmenami: where, when, why, what and who. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako funguje kladenie otázok v angličtine!

Who? (Kto?)

Who používame na kladenie otázok o ľuďoch. V tomto príklade slúži slovo „who“ ako priamy predmet.

Who do you like? (Kto sa ti páči?)

Who has he decided to hire for the job? (Koho sa rozhodol zamestnať na túto prácu?)

V ostatných prípadoch slúži „kto“ ako predmet. V tomto prípade je štruktúra vety podobná štruktúre kladných viet.

Who studies Russian? (Kto študuje ruštinu?)

Who would like to take a vacation? (Kto by si rád zobral dovolenku?)

Vo formálnej angličtine slovo „whom“ nahrádza slovo „who“ ako priamy predmet predložky.

To whom should I address this letter? (Komu by som mal adresovať tento list?)

For whom is this present? (Pre koho je tento darček?)

What? (Čo?)

What používame na otázky týkajúce sa vecí alebo činností v objektových otázkach.

What does he do at weekends? (Čo robí cez víkendy?)

What do you like to eat for dessert? (Čo rád ješ ako dezert?)

Pridaním slova „like“ do vety môžete požiadať o fyzický opis ľudí, vecí a miest.

What type of car do you like? (Aké auto sa ti páči?)

What is Mary like? (Aká je Mary?)

When? (Kedy?)

When používame na otázky týkajúce sa konkrétnych alebo všeobecných udalostí súvisiacich s časom.

When do you like going out? (Kedy rád chodievaš von?)

When does the bus leave? (Kedy odchádza autobus?)

Why? (Prečo?)

Why používame, keď sa chcem pýtať na dôvody.

Why did you do that? (Prečo si to urobil?)

Why do you like it? (Prečo sa ti to páči?)

Where? (Kde?)

Where sa používa na otázky týkajúce sa polohy.

Where do you live? (Kde žiješ/žijete?)

Where did you go on vacation? (Kam ste išli na dovolenku?)

How? (Ako?)

How možno kombinovať s prídavnými menami a klásť otázky o konkrétnych charakteristikách, vlastnostiach a množstvách.

How tall are you? (Aká si vysoká?)

How much does it cost? (Koľko to stojí?)

How many friends do you have? (Koľko máš priateľov?)

Which? (Ktorý?)

V spojení s podstatným menom sa which používa pri výbere medzi viacerými položkami.

Which book did you buy? (Ktorú knihu si si kúpil?)

Which kind of apple do you prefer? (Ktorý druh jabĺk preferuješ?)

Používanie predložiek

Viaceré otázky typu „what“ sa môžu kombinovať s predložkami, zvyčajne na konci otázky. Niektoré z najčastejších kombinácií sú:

 • who … for
 • who … with
 • where … to
 • where … from
 • what … for (= why)
 • what … in

Who are you working for? (Pre koho pracuješ?)

Where are they going to? (Kam idú?)

What did he buy that for? (Na čo to kúpil?)

Otestujte sa!

Teraz, keď ste mali možnosť zopakovať si vedomosti, nastal čas zmerať si sily v kvíze. Uveďte chýbajúce slová v otázkach. Odpovede nasledujú po tomto teste.

 1. ____ is the weather like in July?
 2. ____ much is the chocolate?
 3. ____ boy won the race last week?
 4. ____ did you get up this morning?
 5. ____ team won the World Cup in 2002?
 6. ____ does Janet live?
 7. ____ long does the concert last?
 8. ____ food do you like?
 9. ____ does it take to get to New York from Albany?
 10. ____ does the movie begin this evening?
 11. To ____ do you report at work?
 12. ____ is your favorite actor?
 13. ____ house does he live in?
 14. ____ is Jack like?
 15. ____ does the building look like?
 16. ____ does she study English with?
 17. ____ do the people in your country go for vacation?
 18. ____ do you play tennis?
 19. ____ sports do you play?
 20. ____ is your doctor’s appointment next week?

Odpovede:

 1. What
 2. How
 3. Which
 4. What time / When
 5. Which
 6. Where
 7. How
 8. What kind of / What type of
 9. How long
 10. What time / when
 11. Whom – formal English
 12. Who
 13. Which
 14. What
 15. What
 16. Who
 17. Where
 18. How often / When
 19. Which / How many
 20. What time / When

Vyskúšajte si to s nami zadarmo!

Tak a teraz už viete, ako funguje kladenie otázok v angličtine. Chceli by ste si na vlastnej koži otestovať, ako vám to s otázkami ide? V tom prípade máme pre vás v Language Bistro hneď dve možnosti, a to individuálny kurz English Coaching a skupinový kurz Fluent Academy. Vyskúšajte si to však najprv úplne zadarmo a prihláste sa na jazykovú diagnostiku alebo ukážkovú hodinu. Tešíme sa na vás! 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů