Užitočné gramatické rady

Tento týždeň sme vám v skratke priniesli tieto gramatické rady, t.j. šikovný zoznam základných, a hádam aj logických, gramatických konceptov, ktoré sa oplatí zapamätať si. Hoci niektoré sa môžu zdať samozrejmé, v cudzom jazyku sa ich zmysel vie ľahko vytratiť, hlavne, ak patríte medzi začiatočníkov. Nechajte sa inšpirovať! 🙂

  1. Veta musí vyjadrovať úplnú myšlienku.

Na prvý pohľad to môže znieť jednoducho, ale predtým, než vetu začnete, by ste si mali byť istí, že ju aj dokážete dokončiť. Myslite na pointu toho, čo chcete povedať, a neprekladajte zo slovenčiny.

 

  1. Každá anglická veta má podmet (kto/čo?) a prísudok (sloveso).

Podmet je ´hviezdou´ vety – osoba, človek či zviera, na ktoré sa veta sústredí. Príduok vyjadruje činnosť, ktorú podmet vykonáva, alebo nám o ňom niečo povie.

 

  1. Zmysel vety do veľkej miery závisí od slovosledu, predložiek a členov.

Tie určujú vzťahy medzi slovami a zodpovedajú za význam jednotlivých myšlienok. Ak vo vete chýbajú, jedná sa len o zaradom vymenované slová zo slovníka, ktoré dokopy nič neznamenajú.

 

  1. Pád a číslo podmetu a prísudku musia byť v súlade.

    Ak je podstatné meno v singulári, sloveso musí byť tiež.

    (She has a car. We have a car.)

 

  1. Veta by nemala začínať spojkou.

(Ak daná spojka nie je priamo na to určená, ako napr. however.)
Anglické vety by mali byť jasné a ohraničené, a preto by mal typicky na začiatku stáť podmet.

 

  1. Nezabúdajte, že každá otázka a zápor v akomkoľvek čase vyžaduje pomocné sloveso.

Často sa stane, že ho už bude obsahovať samotný čas, ktorý použijete (I am sitting = am, I have been to China = have, etc.). Jediný prípad, kde si toto sloveso musíte ´prirobiť´, je vlastne present simple a past simple, pretože sú jednoslovné a skladajú sa iba z plnovýznamového slovesa. Vtedy použijeme do. (Do you go to work? She didn´t wash her hair.)

 

 

Ucelené myšlienky a čistá štruktúra vety sú základom, na ktorom môžete neskôr stavať komplikovanejšie myšlienky. Bez neho len ťažko prídete na to, ako dlhšie vety správne pospájať dohromady. Príďte si pre gramatické rady aj nabudúce a hlavne nezabudnite veľa cvičiť! 😉

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů