Troška lingvistiky! Slovné druhy

 

Príde nová študentka alebo študent. Pozdravíme sa, usmejeme sa, oná osoba si sadne, ja sa postavím, začneme angličtinovať. Všetko sa darí. Až do momentu, kým  nevyslovím osudné slovné spojenie ´podstatné meno´, ´prídavné meno´ či nebodaj ´sloveso´. Ak aj vám robí táto terminológia problém, čítajte ďalej, lebo ak sa chceme naučiť cudzí jazyk, nevyhneme sa ani troške lingivstiky, aby sme si veci dokázali lepšie vysvetliť. 😉

Angličtina rozlišuje osem slovných druhov, na rozdiel od slovenčiny, ktorá ich rozlišuje desať. Slovný druh je typ slova, ktorý preukazuje určité charakteristiky a má určité využitie. V angličtine to sú:

  1. Podstatné mená = NOUNS

 

Pýtame sa na ne ´Kto? Čo?´
Zahŕňajú ľudí, veci, zvieratá, myšlienky či miesta. Pomenúvajú svet okolo nás.

 

Dog, woman, house, tree, pen, air, imagination, school…

 

  1. Zámená = PRONOUNS

Zámená nahrádzajú podstatné mená, odkazujú na ne. Slúžia na zjednodušenie a urýchlenie komunikácie.

She, we, it, you…

  1. Prídavné mená = ADJECTIVES

 

Pýtame sa na ne ´Aká? Aký? Aké?´

Popisujú, lepšie povedané modifikujú, podstatné mená a zámená.

 

Intelligent, nice, cold, quiet, pleasant…

 

  1. Slovesá = VERBS

Slovesá ukazujú činnosti alebo stavy bytia. ´Čo robiť?´ ´Tancovať…´

Read, write, sleep, study…

  1. Príslovky = ADVERBS

 

Pýtame sa ´Ako?´

Už ich názov v slovenčine aj angličtine napovedá, že stoja pri slovesách, a teda ich modifikujú. Môžu však modifikovať aj prídavné mená a iné príslovky.

 

Nicely, badly, well, in a friendly way…

 

  1. Predložky = PREPOSITIONS

 

Ukazujú vzťah medzi podstatným menom či zámenom a nejakým iným slovom vo vete.

 

In, on, at, by, to…

 

  1. Spojky = CONJUNCTIONS

Spájajú vety dohromady, z dvoch či viacerých tvoria jednu, ukazujú vzťahy medzi nimi. Spájajú aj slová či frázy.

And, but, or, despite, although…

  1. Citoslovcia = INTERJECTIONS

Nemajú gramatickú funkciu, ale emocionálnu, zdôrazňujúcu. Ukazujú cit.

Bravo, shh, yes, no, blah, phew, oh dear…

 

Je dobré sa tieto termíny naučiť, keďže nesmierne uľahčujú prácu s jazykom, vysvetľovanie a súlad medzi študentkami a študentami a lektorkou. Ak by ste niekedy zabudli, ako to bolo, tento zoznam tu na vás počká. 🙂

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů