To či -ing? Verb patterns!

Verb Patterns – slovesné vzorce

Jedno sloveso, dve slovesá… v angličtine sa ich vo vete môže objaviť požehnane, a ak chceme povedať niečo zmysluplné, vzťahy medzi nimi musia byť presne určené. Aby boli vzťahy jasné, potrebujeme tieto slovesá nejako pospájať, ale ako? Kedy ich spojí to, kedy –ing, a kedy nič?
Hneď si to vysvetlíme. 🙂

Vcelku máme iba tri možnosti:

1)      I can read. = can je pomocné sloveso, a tak nevyžaduje žiadne lepidlo v podobe to a –ing

2)      I want to read. = want sa vždy spája s to

3)      I enjoy reading. = enjoy sa spája s –ing

Pravda je taká, že iné možnosti, ako dve slovesá spojiť do jednej myšlienky, v angličtine neexistujú. Ktorý však kedy zvoliť je ale viac-menej záležitosťou takzvaných verb patterns, čiže slovesných vzorcov, ktoré sa, podobne ako nepravidelné slovesá, jednoducho musíme naučiť.
Jednou z mála všeobecných pomôcok je, že dve slovesá za sebu môžu nasledovať priamo, ak je prvé z nich pomocné. Čiže za slovesami ako can, could, should, would, must, will, do či maymight nasleduje priamo neurčitok.
Tento fakt platí aj pre slovesá letmake.
Napríklad:
I should work today.
It might rain tomorrow.
Can you pass the salt?

Avšak, keď príde na voľbu medzi to–ing, musíme sa spoľahnúť na staré dobré tabuľky. A tak vám nejaké pre informáciu prinášam. 🙂

Niektoré slovesá, za ktorými nasleduje neurčitok s to:

agree She agreed to help me.
ask I asked to go home.
decide We decided to study English more.
help He helped to cook the dinner.
plan She plans to move to Canada.
hope I hope to marry you one day.
learn They are learning to dance.
want I want to bring you a nice present.
would like I would like to close the window.
promise We promised not to go there.

Dúfame, že sa vám táto tabuľka zíde, a o slovesách, ktoré sa spájajú s gerundiom, teda s –ing formou, a o tých, ktoré sa dokážu správať obojako, si znova povieme viac budúci týždeň.

Zlepšovať sa v angličtine alebo inom cudzom jazyku môžete aj u nás. Stačí si vybrať: individuálny kurz, skupinový kurz alebo online kurz.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů