Takto používame Conditionals (Kondicionály)

Conditionals (Kondicionály)

Dnes sa spolu pozrieme na to, ako používať vedľajšie vety podmienkové – kondicionály (Conditionals). Kondicionály (Conditionals) alebo tiež aj podmienkové vety (if clauses) sú také vety, ktoré v sebe nosia podmienku, ktorá musí byť splnená, aby sa dej hlavnej vety mohol odohrať. Pre takéto vety je typická spojka ‘if’. Poďme na to!

Nultý kondicionál (Zero conditional)

Nultý kondicionál používame na opis všeobecných právd, či zvykov.

Štruktúra

Na začiatok vety potrebujeme vložiť už vyššie spomínanú spojku ‘if’. Na druhé miesto vložíme sloveso v prítomnom čase jednoduchom, nasleduje vedľajšia veta v ktorej sa opäť nachádza sloveso v prítomnom čase jednoduchom. Vedľajšia veta však môže byť aj na prvom mieste.

if + present simple + , + present simple
If + you heat water to 100 degrees + , + it boils. (Ak zahrejete vodu na 100 stupňov, bude vrieť.)
(Water boils, if you heat it to 100 degrees.) (Voda vrie, ak ju zahrejete na 100 stupňov.)

Príklady

If you heat ice, it melts. (Ak zahrejete ľad, roztopí sa.)

If it rains, the grass gets wet. (Keď prší, tráva zvlhne.)

Prvý kondicionál (First conditional)

Prvý kondicionál používame v prípade, že chceme opísať udalosti, ktoré sa môžu v budúcnosti stať, ak bude splnená určitá podmienka.

Štruktúra

Na začiatok vety potrebujeme vložiť spojku ‘if’. Na druhé miesto dáme sloveso v prítomnom čase jednoduchom a následne začneme s vedľajšou vetou. Na prvé miesto vo vedľajšej vete patrí budúci čas, a teda ‘will’, to je nasledované slovesom v neurčitku. Vedľajšia veta však môže byť opäť aj na prvom mieste.

if + present simple + , + will + infinitive
If + it rains tomorrow + , + we will go to the cinema. (Ak bude zajtra pršať, pôjdeme do kina.)
We will go to the cinema, if it rains tomorrow. (Pôjdeme do kina, ak bude zajtra pršať.)

Príklady

If I study today, I’ll go to the party tonight. (Ak sa dnes budem učiť, pôjdem večer na oslavu.)

If I have enough money, I’ll buy some new shoes. (Ak by som mal dostatok peňazí, kúpil by som si nové topánky.)

Druhý kondicionál (Second conditional)

Druhý kondicionál používame v prípade, že chceme opísať udalosti, pri ktorých je nízka pravdepodobnosť, že sa stanú. Druhý kondicionál tak často používame pri tom, keď vyjadrujeme svoje túžby, či sny.

Štruktúra

Na začiatok vety potrebujeme vložiť spojku ‘if’. Na druhé miesto dáme sloveso v minulom čase jednoduchom a následne začneme s vedľajšou vetou. Na prvé miesto vo vedľajšej vete patrí pomocné sloveso ‘would’, to je nasledované slovesom v neurčitku. Vedľajšia veta však môže byť opäť aj na prvom mieste.

if + past simple + , + would + infinitive
If + I won the lottery + , + I would + sail round the world. (Ak by som vyhrala lotériu, oboplávala by som svet.)
I would sail round the world, if I won the lottery. (Oboplávala by som svet, ak by som vyhrala lotériu.)

Príklady

If I had enough money, I would buy a house. (Ak by som mal dostatok peňazí, kúpil by som si dom.)
If I won the lottery, I would travel around the world. (Ak by som vyhral lotériu, precestoval by som svet.)

Tretí kondicionál (Third conditional)

Tretí kondicionál používame v prípade, že chceme opísať udalosti, ktoré sa neudiali v minulosti. V treťom kondicionály tak opisujeme želaný výsledok, ktorý sa však neudial. 

Štruktúra

Na začiatok vety potrebujeme vložiť spojku ‘if’. Na druhé miesto dáme sloveso v predminulom čase a následne začneme s vedľajšou vetou. Na prvé miesto vo vedľajšej vete patrí pomocné sloveso ‘would’, to je nasledované ďalším pomocným slovesom ‘have’ a na posledné miesto vložíme sloveso v minulom príčastí. Vedľajšia veta však môže byť opäť aj na prvom mieste.

if + past perfect + , + would + have + past participle
If + I had studied harder + , + I would have passed the exam. (Keby som sa lepšie učil, skúšku by som zložil.)
I would have passed the exam, if I had studied harder. (Skúšku by som zložil, keby som sa lepšie učil.)

Príklady

He would have got the job, if he hadn’t been so nervous in the interview. (Dostal by prácu, keby nebol na pohovore taký nervózny.)

If it had not been snowing heavily, we would have carried on skiing. (Keby husto nesnežilo, pokračovali by sme v lyžovaní.)

Cvičenie 

Overte si Vaše vedomosti a vyplňte si toto cvičenie. V spodnej časti tohto článku nájdete správne odpovede.

  1. The grass … wet, if it … . (0th, to get + to rain) 
  2. If I … , I … the exams. (1st, to study + to pass)
  3. If she … , she … herself. (2nd, to fall + to hurt)
  4. What … you …, if you had been me? (3rd, to do + to be)

Dúfame, že sa Vám naše zhrnutie Kondicionálov (Conditionals) páčilo. Nezabudnite si precvičovať najmä vety, v ktorých sa nachádzajú kondicionály (Conditionals). Práve to, že si takéto vety budete trénovať, Vám pomôže kondicionály (Conditionals) dostať do hlavy, a nikdy ich tak už nezabudnúť. S tým Vám samozrejme pomôže aj náš English Coaching. Predtým si však objednajte našu jazykovú diagnostiku, počas ktorej zistíte, ako ste na tom s Vašimi jazykovými znalosťami, a to úplne zadarmo. Tešíme sa na Vás!

  1. The grass gets wet if it rains.
  2. If I study, I will pass the exams.
  3. If she fell, she would hurt herself.
  4. What would you have done, if you had been me?
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů