Značka: angličtina

Jazyk a slová – z každého jazyka troška

Ak hovoríte po anglicky a snažíte sa naučiť ďalší cudzí jazyk, začnite hľadaním podobností v oboch jazykoch. Funguje to aj naopak. Angličtina totiž obsahuje množstvo tzv. loan words – slov s cudzojazyčným pôvodom.

Celý článok

Často používané kombinácie slov

V slovenčine kombinácie slov veľmi nevyužívame, ale možno práve preto je väčšina textov k piesniam vo svete po anglicky a nie po slovensky 🙂

Celý článok

Pomýlené frázy, alebo čo sa za mlada naučíš…

Nie vždy platí, že čo sa za mlada naučíš, v starobe akoby si našiel! Možno sa Vám už stalo, že ste sa jedného pekného dňa dozvedeli, že celý dovtedajší život vyslovujete nejaké...

Celý článok

Užitočné gramatické rady

Tento týždeň sme vám v skratke priniesli tieto gramatické rady, t.j. šikovný zoznam základných, a hádam aj logických, gramatických konceptov, ktoré sa oplatí zapamätať si. Hoci niektoré sa môžu zdať samozrejmé, v cudzom...

Celý článok