Modálne slovesá

V dnešnom pokračovaní nášho blogu si vysvetlíme čo-to o modálnych slovesách. Tieto slovesá častokrát mätú nielen začiatočníkov, ale aj pokročilejších študentov – a nieto divu. Podobajú sa jedno na druhé, sami o sebe nepovedia veľa, a tak je ťažké si zapamätať, ktoré je ktoré. Nezúfajte však, pretože dnes vás zachránim! Čítajte ďalej, a možno sa aj konečne dozviete, čo to vlastne to modálne sloveso je. 🙂
Modálne slovesá tvoria poddruh pomocných slovies. Ich účel? Určujú takzvanú modalitu = pravdepodobnosť, schopnosť, povolenie a záväzok. Tieto gramatické zvieratká tiež spája určité podobné správanie, ktoré sa líši od plnovýznamových slovies (t.j. slovies, ktoré jasne vyjadrujú nejakú myšlienku a význam sami o sebe, napr. dance, read či write).
Modálnych slovies v angličtine nie je veľa, vlastne iba deväť:

(Podotýkam, že nemajú plný význam, a nie všetky sa sami o sebe dajú do slovenčiny dobre preložiť. Na niektoré z ich významov SK nepoužíva sloveso, a tak sa tým nenechajte zmiasť, v ENG sa stále o slovesá jedná.)
can = môcť
could = 1. mohla by, 2. mohla (min.)
will = bude (niekto niečo robiť, ale bez ďalšieho slovesa ešte nevieme, čo)
would = by (ako v išla by som tancovať)
shall = will
should = mala by som (niečo urobiť)
may = 1. možno, 2. smieť
might = možno
must = musieť

Všimnite si, že keď si každé z týchto slovies preložíme, samo o sebe neznamená veľa, ak vôbec niečo. Charakteristické pre nich je, že na vytvorenie kompletnej myšlienky k nim potrebujeme nalepiť práve nejaké plnovýznamové sloveso, ako napr. v
I will be a doctor. = Budem lekárkou.

Čím sa odlišujú od ´normálnych´ slovies ako dance, read, či write?
1. V tretej osobe prítomného času nepridávame -s.
She can read.
He should clean his room.
2. Otázku vytvárame cez inverziu, čiže cez obyčajné otočenie slovosledu, a nepoužívame žiadne ďalšie pomocné sloveso.
Must she come here every day?
May I open the window?
3. Ono plnovýznamové sloveso ich nasleduje priamo v neurčitku. Nepoužívame ani to, ani
-ing!
She would buy the pony, but she has no money.
It might rain tomorrow.

Použitie:
1. Pravdepodobnosť
Chceme vyjadriť, nakoľko istí si sme tým, že sa niečo stalo/stane/práve deje.
It´s snowing, so it must be very cold outside.
This letter can´t be right. She would never leave him!
2. Schopnosť

Chceme vyjadriť, či niekto niečo dokáže/môže/vie urobiť. Na vyjadrenie schopnosti či zručnosti používame can a could.
She can speak English perfectly.
My dogs can run very fast when playing together!
3. Záväzok a rada
Slovesá ako must a should sa zídu, keď chceme povedať, že je niečo nutné, potrebné alebo zbytočné, alebo chceme napríklad niekomu poradiť.
Students must study at home.
You really should clean than bedroom.
4. Povolenie
Can, could a may sa dajú využiť, keď si chceme pýtať či udeliť povolenie niečo urobiť, alebo vyjadriť, že niečo povolené nie je.
Could I leave early?
You may not use my pen, I need it now.
Can we go for a run together?
Na záver vám len poradím, že najlepšou metódou, ako si tieto slovesá nemýliť, je bohužiaľ učiť sa ich naspamäť, až kým sa vám mýliť neprestanú. Patria medzi základy, ak chcete angličtinu používať, a ich významy sú dosť odlišné na to, aby prípadná chyba úplne zmenila pointu vety. Nezúfajte však, je ich len deväť! A teraz máte tento blog, v ktorom ich už navždy máte vysvetlené. 🙂

Zlepšovať sa v angličtine alebo inom cudzom jazyku môžete aj u nás. Stačí si vybrať: individuálny kurz, skupinový kurz alebo online kurz.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů