Direct Method for English


Overená metóda výučby angličtiny a cudzích jazykov Direct Method je zaručený spôsob ako sa naučíte sami rozprávať už od prvej hodiny. Okrem týchto metód Vám vieme ušiť výučbu na  mieru podľa Vašich predstáv a prispôsobíme tomu aj výber učebných materiálov.

Pre koho je Direct method určená?

Direct method je metóda, ktorá je zostavená pre výučbu všeobecnej angličtiny (General English). Je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Taktiež kurzy vedené touto metódou plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty FCE a PET.

Ako bola Direct method vytvorená?

Direct method je výsledkom spoločnej práce kvalifikovaných lektorov s viac než 10 ročnými skúsenosťami v učení angličtiny priamymi metódami. Po viac než ročnom vyučovaní z učebníc Direct Method, bola napísaná druhá – aktuálna edícia. Bol to výsledok mnohých analýz, tak ako aj cenných komentárov lektorov a žiakov. Od roku 2009 sa učebnice používajú vo viac než 150 školách po celom svete,v Poľsku, Nemecku, Slovensku, Brazílii, Japonsku, Španielsku a Českej republike.

Čím sa Direct method odlišuje od iných metód?

Direct method je líder v oblasti inovácií priamch metód vo svete. Je to spôsobené najmä tým, že priame metódy predstavujú vynikajúci štýl vedenia hodín, no za posledné obdobie neprechádzali (najmä obsahovou) aktualizáciou. Z toho dôvodu bola vytvorená lepšia a funkčnejšia alternatíva – na zákalde skúseností lektorov a požiadaviek študentov. Organizácia lekcie, ktorá sa zameriavala na praktické rozprávanie, pýtanie sa otázok a odpovedí bola zachovaná, zatiaľ čo sa doplnila moderná slovná zásoba ako aj viac aktuálnych tematických oblastí a ľahko zrozumiteľnej gramatiky. Učebnice majú rozdielne usporiadanie. Teraz sú prijateľnejšie učiteľom aj žiakom. Na rozdiel od väčšiny učebníc anglického jazyka, obsahujú fonetický prepis a doplnkovú gramatickú lekciu na konci učebnice.

Kde sa môžem vzdelávať touto metódou?

Touto metódou sa môžete vzdelávať v jazykovej škole, ktorá patrí do zoznamu partnerských škôl. Zoznam týchto škôl nájdete na našej stránke po kliknutí na tento odkaz.

Koľko je celkovo učebníc?

Dostupné sú učebnice 1 až 6 obsahujúce 12 úrovní (Stages), od úplného začiatočníka až po úroveň pokročilých. Celkovo sa študenti naučia takmer 4000 slov.

Čo obsahuje učebnica?

Každá učebnica obsahuje 2 úrovne, všetky nové slovíčka sprevádzané fonetickým prepisom, doplnkové gramatické cvičenia, zoznam slovíčok a ZDARMA CD (nové slovíčka, otázky a odpovede, ako aj diktáty nahrané na MP3 formáte).

Čo je to internetová platforma (online learning)?

Internetová platforma je internetový vyučovací program, ktorý obsahuje cvičenia zodpovedajúce lekciám, ktoré študenti na hodinách preberajú. Študenti si môžu upevniť už naučený materiál, dobehnúť to, čo zameškali alebo zopakovať materiál pred úrovňovou skúškou (Stage Exam) veľmi atraktívnou a modernou formou.

Čo obsahuje internetová platforma?

Internetová platforma obsahuje 100 diktátov a viac než 500 gramatických cvičení – všetko priamo zodpovedajúce lekciám z učebníc DME. Študenti môžu dostať až 100 doplnkových hodín, ak vypracujú všetky cvičenia.

Ako môžem vyskúšať internetovú platformu?

Internetovú platformu môžete vyskúšať použitím demo verzie. Jednoducho vpíšte DEMO ako vaše PIN. Kliknutím sa dostanete na prihlasovaciu stránku.

Čo by som mal urobiť, aby som mohol používať plnú verziu internetovej platformy?

Plnú verziu internetovej platformy môžu využívať iba študenti navštevujúci aktuálne jazykové kurzy. Ak chcete používať plnú verziu Internetovej platformy, kontaktujte nás a my Vám poskytneme prístupové údaje pre vaše prihlásenie. (PIN)