Príprava na ústnu časť maturity

anglický jazyk

Zabezpečte svojmu maturantovi hladký priebeh maturitnej skúšky z angličtiny.
Nielen, že budete mať istotu, že skúšku spraví, ale pomocou nášho intenzívneho kurzu si zlepší svojú úroveň anglického jazyka. 

S našim prípravným kurzom na maturitu sa naučíte:

❖ správne a primerane reagovať na rôzne situácie
❖ spontánne sa zapojiť do rozhovoru a plynulo udržiavať komunikáciu
❖ predniesť rozsiahlejší súvislý prejav
❖ vyjadriť vlastný názor
❖ vedieť podať argumenty
❖ vedieť preformulovať svoju výpoveď
❖ správne reagovať v simulovaných dialógoch
❖ rozprávať bez odchýlenia sa od témy, bez zaváhania, bez opakovania jednej a tej istej myšlienky

Čo je obsahom kurzu

Príprava na ústnu časť skúšky

všetky maturitné témy, kompletná slovná zásoba, užitočné frázy

Popis obrázkov

nácvik opisu obrázkov zaujímavým a efektívnym spôsobom

Príprava na diallóg

schopnosť viesť súvislý dialóg v anglickom jazyku, schopnosť pýtať sa správne otázky

Komunikačné stratégie

základom úspechu je správna komunikácia, preto je dôležité vedieť, ako si v komunikácii zachovať plynulosť
Skupinové hodiny

Príprava na ústnu časť skúšky

 • rozhovor na všeobecné témy 
 • študent sa naučí skúškové stratégie, to znamená čo robiť a čo nerobiť v rámci tejto časti skúšky
 • študent sa naučí ako si poradiť s problémami:
  - ako požiadať o opakovanie otázky, o vysvetlenie, premýšľať a hrať o čas,
  - ako slušne prerušiť rozhovor

Popis obrázkov
Čo sa študent naučí:

 • interpretovať situácie zachytené na obrázku
 • vyjadriť vlastný názor na problematiku zachytenú na obrázku a zdôvodniť ju
 • opísať obrázok, ako aj situaciu na obrázku a opísať dojem, ako na neho pôsobí
opis obrazkov
dialog

Príprava na dialóg 
Čo sa študent naučí:

 • obraty a frázy používané v prejavoch
 • ako začať rozhovor a vysvetliť problém
 • požiadať o informáciu
 • požiadať o upresnenie
 • poďakovať za informáciu o ukončení rozhovoru
 • reagovať na problém
 • uistiť, že je pripravený pomôcť
 • ako niekomu poradiť
 • ako niekoho odradiť
 • ako ukončiť rozhovor

Komunikačné stratégie
Čo sa študent naučí:

 • vyjadriť súhlas/nesúhlas s iným účastníkom
 • vyjadriť a obhájiť vlastný názor
 • vyjadriť plán
 • vyjadriť pocit
 • vyjadriť pravdepodobnosť
 • vyjadriť návrh
 • prijať návrh
 • odmietnuť návrh
 • vyjadriť pochybnosť
 • prísť  ku kompromisu
komunikacia

Ako kurz prebieha

14 týždňov = 14 modulov = 26 tém

Každý týždeň nový modul, za 14 týždňov prejdeme všetky maturitné témy. Každý modul bude obsahovať novú slovnú zásobu, zadania od lektorky v rôznych podobách - video, audio, text.

Každý týždeň 1 x 90 min. hodina online (štvrtky 17:00)

1 x týždenne sa budeme stretávať na Zoome, kde si študenti precvičia všetky oblasti potrebné pre úspešné zvládnutie maturity

Nahrávky z hodín a prístup ku všetkým materiálom

Každá hodina bude nahrávaná a sprístupnená spoločne so všetkými materiálmi, ktoré budú študenti potrebovať. Takto si môžete byť istí, že aj keď na hodinu nemôžete prísť, dokážete si učivo ľahko dobrať.

Bonus: 15 min. 1-1 hodina skúška maturity nanečisto

Študenti si budú môcť vyskúšať ako im to pôjde na maturite. Vytiahnut si otázku, budú odpovedať, precvičia si všetko, čo sa naučili. Následne dostanú od lektorky spätnú väzbu. Ich príprava sa nemôže zavŕšiť lepšie.

hlavná lektorka kurzu

Ivana Lvončíková

Lektorka Ivana je skúsená lektorka, ktorá úspešne pripravila mnoho študentov na rôzne skúšky. Kurz je vytvorený v súlade s požiadavkami ministerstva školstva a s ohľadom na zlepšenie úrovne jazykových znalostí zároveň. Môžete sa tak tešiť nielen na úspešné zvládnutie maturity, ale zároveň sa vaša angličtina posunie na vyšší level. 

Ivana Lvoncikova_language bistro

Detaily kurzu

 • 14 týždňov
  14x90 min. živá online hodina cez Zoom, prebraté všetky maturitné témy
 • Nízky počet študentov
  malé skupiny (max. 10 študentov), každý študent má dostatočný priestor na komunikáciu
 • Materiály
  nové materiály každý týždeň prístup ku všetkým materiálom, ktoré sa môžu využívať aj pre účely samoštúdia
 • Záznamy z hodín
  všetky hodiny sú nahrávané a sprístupnené - takto študent nepríde o žiadnu zameškanú hodinu
 • BONUS
  Bonusová 15 minútová 1-1 lekcia s lektorkou, na ktorej si študent precvičí maturitu nanečisto + individuálne hodnotenie a spätná väzba pre každého študenta
Cena
297 eur
začiatok kurzu 11.2.2021

Nezmeškajte príležitosť zmaturovať z angličtiny

bez stresu a super pripravený

S našim kurzom získate istotu, že príprava na maturitu bude jednoduchá a úspech zaručený. Prihlásenie je možné do 10.2.2021. Stačí vypísať prihlášku nižšie a my vás budeme kontaktovať. 

Prihláška na kurz_príprava na maturitu

Úroveň (Váš odhad)
Stlačením tlačítka pod formulárom súhlasíte s tým, že Vám na uvedený email budeme posielať emailové správy so zaujímavým obsahom z oblasti jazykov. Na emaily sa môžete tešiť spravidla 2x mesačne. Pokiaľ už nebudete chcieť emaily naďalej dostávať, kedykoľvek môžete tento súhlas odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej správe. Vaše údaje bude spracovávať firma Language Bistro, s.r.o. (IČ: 35913797) podľa týchto zásad o ochrane osobných údajov