Anglický slovosled – nepochopiteľná skladačka?

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa pri výučbe stretávame, nepochybne patrí takzvaná ´slovenská angličtina´, keď študentka alebo študent z neistoty vezme slovenskú vetu, ponahrádza slovíčka anglickými, a povie niečo… čomu porozumiem iba preto, lebo som Slovenka, a domyslím si, čo bolo pravdepodobným zámerom. Určite to sami poznáte. Hoci dobre viete, že anglická veta určite nemôže vyzerať ako slovenská, v núdzi sa aj tak uchýlite k tomu, čo poznáte, a ani sa nenazdáte, hovoríte po slovensky po anglicky. 🙂
Aby ste sa tomuto problému v budúcnosti ľahšie vyhli, dnes si povieme niečo o základnej štruktúre anglickej vety. Ako vždy a všade, nájdu sa výnimky, ale to by mi na tento článok nestačil ani štvorterabytový disk. 🙂 Preto sa zameriame na základy, na ktorých môžete postupne stavať čoraz dlhšie a zložitejšie vety, keďže princíp ostáva stále rovnaký.

Vo svojej najjedoduchšej a najbežnejšej podobe potrebuje anglická veta podmet (kto)prísudok (čo sa robí), no často v nej nájdeme aj predmet (komu/čomu sa to deje).

V krátkosti by sa to dalo zhrnúť ako KTO ROBÍ ČO. Prípadné detaily ako čas, miesto, s kým danú činnosť vykonávam a prečo – to sú všetko ´omáčky´, bez ktorých má veta stále základný zmysel, a tak idú úplne prvé, alebo úplne posledné. Začiatočníkom silne odporúčam presunúť tieto informácie na záver, aby sa do vety nezamotali.
A teda nám vznikne:

1.KTO 2.ROBÍ 3.ČO 4.KDE/KEDY/S KÝM… atď.

Ukážme si to na jednoduchej vete:

1.Daniela 2.teaches 3.English 4.every day.

Who teaches English?
Daniela.

What does she do?
– She teaches.

What does she teach?
– She teaches English.

When does she teach?
– She teaches every day.

Toto sa po anglicky volá SVO(A) slovosled, a ako všetko, má svoju logiku:
S = subject = podmet = kto
V = verb = prísudok (sloveso) = čo sa robí
O = object = predmet = komu/čomu sa to deje, koho/čoho sa to týka
A = adverbial = príslovkové určenie* = omáčky typu kde/kedy/ako/s kým/prečo atď. Jedná sa o najľahšie vynechateľnú časť vety, bez ktorej sa stále zachová nejaký zmysel.

*Niektoré príslovkové určenia môžu stáť aj inde, než na začiatku či na konci vety, ale študentka či študent, ktorí si toto uvedomujú, už majú zvyčajne v základnom slovoslede jasno. Tu pomôže cvičiť, cvičiť a ešte raz cvičiť.

Nezabúdame, že anglická veta má vždy podmet, a ten sa na rozdiel od slovenčiny nedá zamlčať.
Napríklad:
Číta knihu. (kto? – ona/on)
She is reading a book.

To istéplatí pre počasie:
Prší.
It is raining. (kto prší? ťažko povedať. napriek tomu, v angličtine prší akési to, pretože tam jednoducho pršať musí niekto alebo niečo, inak nemáme vetu. takže ak podmet nemáme, vymyslíme si! zvyčajne it.)

Ako všetko na tomto svete, angličitina je zložitá záležitosť, a nič ohľadom nej sa nedá zhtnúť do dvoch stránok blogu. Ale základ je to, na čom sa dá ďalej stavať, a tak dúfam, že vám tieto informácie aspoň troška pomôžu nielen používať, ale hlavne pochopiť tento zaujímavý jazyk. Neučte sa naspamäť, učte sa rozmýšľať. To sa oplatí viac. 🙂

Zlepšovať sa v angličtine alebo inom cudzom jazyku môžete aj u nás. Stačí si vybrať: individuálny kurz, skupinový kurz alebo online kurz.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů